Tu podaj tekst alternatywny
Pracownia Psychologiczna i Rozwoju Osobistego "Alter Ego"
Agata Kołacińska
ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz
(wejście w bramie, I piętro, gabinet nr 8)
Tu podaj tekst alternatywny