Tu podaj tekst alternatywny

Terapia dzieci i młodzieży jest zalecana w sytuacjach, gdy dziecko/nastolatek przejawia trudności natury emocjonalnej, przeżywa kryzys rozwojowy lub jego zachowanie uległo istotnej zmianie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

W przypadku dzieci i młodzieży, które są w obecnych czasach szczególnie narażone na czynniki stresogenne, bardzo ważne jest aby pozostawać czujnym i szybko reagować na pojawiające się problemy poprzez kontakt ze specjalistą.

Wskazania do terapii dzieci i młodzieży, to m.in.:
 • problemy wieku dziecięcego i okresu adolescencji
 • kryzysy/sytuacje trudne (np. śmierć w rodzinie, zmiana szkoły, rozwód rodziców, itp.)
 • problemy emocjonalne, agresja
 • niska samoocena, brak pewności siebie
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • obniżony nastrój, stany depresyjne
 • utrata zainteresowań, spadek aktywności
 • problemy w szkole
 • trudności w relacjach z rówieśnikami, brak sieci społecznych
 • samookaleczenia, myśli samobójcze
 • unikanie kontaktów z rodziną
 • lęki, nerwice, fobie
 • zaburzenia odżywiania
 • kłopoty w nauce, trudności z koncentracją i skupieniem uwagi
 • jąkanie, tiki nerwowe
 • ADHD, Zespół Aspergera
 • uzależnienia od telefonu, komputera
Tu podaj tekst alternatywny