Tu podaj tekst alternatywny

Terapia indywidualna skierowana jest do osób, które doznają różnorodnych problemów natury emocjonalnej, konfliktów wewnętrznych, cierpienia psychicznego. Pomoc psychologa jest w wielu przypadkach nieodzowna, aby dokonać głębokiej zmiany, odzyskać wewnętrzny spokój, przezwyciężyć trudności życiowe i odbudować szeroko rozumiany dobrostan i równowagę psychiczną.

Wskazania do terapii indywidualnej to m.in.:
 • kryzysy życiowe
 • ból, cierpienie psychiczne
 • przewlekły stres
 • poczucie pustki
 • obniżony nastrój, depresja
 • trudności w związkach, relacjach interpersonalnych
 • niskie poczucie własnej wartości
 • utrata sensu, brak radości z życia
 • poczucie wypalenia, problemy w pracy
 • lęki, nerwica
 • zaburzenia odżywiania
 • poczucie niespełnienia, brak satysfakcji życiowej
Tu podaj tekst alternatywny